Het nieuwe kabinet wil miljarden investeren om de woningmarkt los te trekken. Elk jaar moeten er 100.000 nieuwe woningen bijkomen, waarvan er zo’n 67.000 betaalbaar moeten zijn. Opvallend is verder dat het coalitieakkoord van VVD, D66, CDA en CU met geen woord rept over het verder afbouwen van de hypotheekrenteaftrek.

Wat wel verdwijnt, is de verhuurdersheffing die woningcorporaties nu nog betalen. Deze gaat de komende jaren omlaag en bestaat vanaf 2025 niet meer. Hierdoor besparen de corporaties op termijn € 1,7 miljard, geld dat ze kunnen investeren in extra huurwoningen.

Starters, senioren en middeninkomens
Bij de bouw van huizen moet er extra aandacht komen voor woningen voor starters, senioren en huishoudens met een middeninkomen. De regie van het geheel komt te liggen bij de nieuwe minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. Die moet ook bouwafspraken maken met provincies en gemeenten.

Hypotheekrenteaftrek
Het lijkt erop dat VVD en CDA het in de onderhandelingen hebben ‘gewonnen’ van D66 en CU waar het om de hypotheekrenteaftrek gaat. De laatstgenoemde twee willen die op termijn afschaffen. Maar in het akkoord is hierover niets terug te lezen. Ook het belasten van eigen woningbezit en overwaarde lijkt voorlopig van de baan.

Schenking voor eigen woning
Wel verdwijnt op termijn de verhoogde belastingvrije schenking van ruim € 100.000 voor de eigen woning, de zogenoemde jubelton. Ouders die hun kinderen zo’n schenking willen doen, hebben nog de tijd tot 1 januari 2024.

Meer informatie
Heeft u nog vragen naar aanleiding van dit bericht? Neem dan gerust even contact met ons op. We helpen u graag!