Maanden zijn er verstreken sinds de verkiezingen op 17 maart. Maar een nieuw kabinet is nog niet in zicht. Terwijl u als ondernemer popelt om over de nieuwe plannen voor de arbeidsmarkt te horen. Wordt bijvoorbeeld voor mkb’ers de regelgeving rondom arbeidsongeschikte medewerkers verlicht? Of moet u daar eigenlijk niet op wachten?

Rapporten die aantonen dat er iets moet veranderen op de arbeidsmarkt, zijn er genoeg. Er dreigt daar een tweedeling te ontstaan van enerzijds mensen met een vast dienstverband die goed beschermd zijn en anderzijds flexwerkers die met onzekerheden geconfronteerd worden. Maar een van de redenen voor (kleine) werkgevers om minder vaste contracten uit te geven, is dat de twee jaar durende loondoorbetalingsplicht bij ziekte een te zware last is. Daarom wordt gezocht naar een oplossing.

Geen tijd en mankracht
Een oorspronkelijk plan om de loondoorbetalingsplicht voor werkgevers met minder dan 25 werknemers te verkorten naar maximaal één jaar, bleek onuitvoerbaar. Wel werd de MKB verzuim-ontzorgverzekering geïntroduceerd. Deze verzekering heeft drie belangrijke kenmerken. 1) het financiële risico is afgedekt 2) u wordt geholpen bij uw verplichtingen en taken rond de loondoorbetaling en re-integratie 3) als u de adviezen van de verzekeraar opvolgt, komt een eventuele loonsanctie niet voor uw rekening. Als u als kleine werkgever niet de tijd en mankracht heeft voor de re-integratie van zieke werknemers, heeft u met de MKB verzuim-ontzorgverzekering de nodige financiële zekerheid en worden lastige taken u uit handen genomen.

Onbekend bij werkgever
Sinds de introductie op 1 januari 2020 hebben ruim 6.000 werkgevers de verzekering afgesloten. Dat lijkt misschien nog niet zoveel, maar de start vertraagde enigszins door de coronacrisis waardoor werkgevers wel iets anders aan hun hoofd hadden. Veel ondernemers zitten bovendien nog vast aan de verzekering die zij afgesloten hebben voor 2020. Ook blijkt uit onderzoek dat bijvoorbeeld slechts 17% van de werkgevers in de bouw, afbouw en infrasector bekend is met de MKB verzuim-ontzorgverzekering. Er zijn daarom voor dit jaar campagnes gepland om werkgevers meer bewust te maken van verplichtingen en kosten bij langdurige ziekte en de mogelijke oplossingen. De verwachting is dat daardoor meer werkgevers in 2021 van de verzekering gebruik gaan maken.

Voor- en nadelen op een rij
De plannen van de overheid kunnen nog wel even op zich laten wachten. En ook al komt er nieuwe regelgeving, die is niet een-twee-drie doorgevoerd. Daar gaan jaren overheen. Neem liever contact op met ons kantoor voor een gesprek over uw risico’s en uw verplichtingen rondom arbeidsongeschiktheid. Hoeveel tijd en energie kunt u besteden aan de re-integratie van zieke werknemers? Hoeveel is het u waard dat u financiële zekerheid heeft? Wij gaan dan na of de MKB verzuim-ontzorgverzekering iets voor u is. We zetten de voor- en nadelen op een rij en rekenen uit wat een overstap betekent voor uw kosten.