Scholieren en studenten die in de vakantie tijdelijk werk doen. Daar kunt u als bedrijf veel profijt van hebben. Maar welke regels gelden er voor werkende minderjarigen? En zijn er nog gevolgen voor uw verzekeringen?

Voor minderjarige vakantiewerkers (12 – 18 jaar) gelden er speciale regels voor arbeidsomstandigheden en werktijden.

13- en 14-jarigen. Mogen helpen bij licht, niet-industrieel werk zoals vakken vullen, inpakken in de supermarkt, op een camping of in de speeltuin helpen, dieren voeren, groente of fruit plukken. Werken in de horeca, een fabriek en met (of bij) machines is verboden. Werktijden: maximaal 7 uur per dag werken, tussen 7.00 en 19.00 uur, maximaal 35 uur per week en maximaal 5 dagen achter elkaar. Bij 2 dagen achter elkaar werken, minimaal 14 uur rust. Werken op zondag mag niet.

15-jarigen. Mogen zelfstandig licht en niet-industrieel werk doen, zoals reclamefolders rondbrengen, de avondkrant bezorgen of (hulp)werkzaamheden uitvoeren in de horeca. Achter de kassa werken of te zwaar tillen mag niet. Werktijden: maximaal 8 uur per dag tussen 7.00 en 21.00 uur. Niet meer dan 40 uur per week en niet meer dan 5 dagen achter elkaar. Elke 2 werkdagen minimaal 12 uur rusten. Op zondag werken mag. En: 15-plussers hebben recht op het bruto minimumloon.

16- en 17-jarigen. Mogen werk doen dat niet gevaarlijk of schadelijk voor de gezondheid is. Dus niet werken met gevaarlijke stoffen, op grote hoogte of in een lawaaiige omgeving. Voor risicovolle werkzaamheden moet er toezicht en begeleiding zijn. Werktijden: 9 uur per dag tussen 7.00 en 23.00 uur, maar niet meer dan 45 uur per week. In 4 weken maximaal 160 uur werken, maar dan wel elke week minimaal anderhalve dag vrij en elke 2 werkdagen minstens 12 uur rust.

Arbeidsovereenkomst
Sluit met uw vakantiewerker een arbeidsovereenkomst af voor bepaalde tijd. Wettelijke regels voor het minimumloon, doorbetalen van loon bij ziekte en de regels voor vakantiedagen en vakantietoeslag zijn dan ook van toepassing. Voor vakantiewerk mag geen proeftijd worden afgesproken, omdat die alleen geldt bij een contract van zes maanden of langer. Jongeren onder 16 jaar moeten voor het afsluiten van een arbeidsovereenkomst toestemming hebben van hun ouders of voogd. Die kunnen het arbeidscontract mede ondertekenen. Denk ook aan de identificatieplicht en vraag naar een origineel en geldig ID.

Verzekeringen
Voor een vakantiewerker gelden in principe dezelfde voorwaarden als voor uw andere medewerkers. Als uw bedrijf of branche onder een cao valt dan gelden de voorwaarden die daarin staan ook voor vakantiewerkers. Voor uw medewerkers heeft u verzekeringen afgesloten. Denk aan aansprakelijkheid, ongevallen, ziekte en arbeidsongeschiktheid. Laat ons checken of ook vakantiewerkers onder de polissen vallen of dat er misschien aanpassingen nodig zijn. Neem daarvoor contact met ons op.