U bent als eenpitter begonnen, maar nu gaat het zo goed met de zaak dat u iemand in dienst wilt nemen. U wordt van zelfstandige zónder personeel een zelfstandige mét personeel. Waar moet u dan over nadenken en welke verzekeringsvragen komen dan op?

Rechtsvorm veranderen?
Als zzp’er heeft u een eenmanszaak. Die rechtsvorm mag u behouden, ook als u iemand in dienst neemt. Maar u bent met een eenmanszaak privé verantwoordelijk voor het bedrijf en eventuele schulden. Dat is alleen een probleem voor uzelf zolang u zonder personeel opereert. Maar als u mensen aanneemt heeft u de verplichtingen rondom uitbetalingen van het loon en de loonheffingen. Wat gebeurt er als u die niet kunt nakomen?

Ga na of een eenmanszaak nog bij u past als u personeel gaat aannemen. En bespreek met ons hoe u met het risico van aansprakelijkheid omgaat, bij welke rechtsvorm dan ook. Let op! U moet zich als werkgever registreren bij de Belastingdienst en Kamer van Koophandel.

Contract en arbeidsvoorwaarden
Als u iemand in dienst neemt, stelt u een arbeidscontract op waarin u de afspraken met uw werknemer schriftelijk vastlegt. Het gaat onder meer om afspraken over arbeidsduur, salaris, werktijden, vakantie- en feestdagen en vakantiegeld.

Belangrijk daarbij is de vraag of uw bedrijf onder een cao valt. Dat is zo als u de cao zelf heeft afgesloten met de vakbonden, als u lid bent van een werkgeversorganisatie die een cao heeft afgesloten of als het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een cao algemeen verbindend heeft verklaard voor uw branche. Als op uw bedrijfstak een cao van toepassing is, moet uw arbeidsovereenkomst daarop aansluiten. Is er geen cao van toepassing? Dan mag u zelf arbeidsvoorwaarden afspreken, maar u moet zich wel houden aan wettelijke eisen.

Maak gebruik van subsidies
Er zijn verschillende subsidies en tegemoetkomingen voor het aannemen van personeel

  • het Loonkostenvoordeel (LKV), een jaarlijkse tegemoetkoming voor werkgevers die één of meer oudere werknemers en/of werknemers met een arbeidsbeperking vanuit een uitkeringssituatie in dienst nemen of houden.
  • Het lage-inkomensvoordeel (LIV), een tegemoetkoming in de loonkosten. U krijgt het LIV als uw werknemer op jaarbasis minstens 1.248 uur werkt en een gemiddeld uurloon heeft tussen 100% en 125% van het minimumloon. De Belastingdienst betaalt het LIV na afloop van het kalenderjaar automatisch aan u uit.
  • De loonkostensubsidie kunt u aanvragen als uw werknemer onder de Participatiewet valt en door een arbeidsbeperking minder produceert dan een medewerker zonder arbeidsbeperking. U betaalt het loon volgens de cao of in ieder geval het wettelijk minimumloon. Van de gemeente waar uw werknemer staat ingeschreven krijgt u maximaal 70% van het minimumloon en een deel van de werkgeverslasten vergoed.

Verplichtingen en risico’s
Met personeel in dienst komen ook nieuwe verplichtingen en risico’s. U moet nadenken over een veilige werkvloer, ziekteverzuim, arbeidsconflicten, aansprakelijkheid en (secundaire) arbeidsvoorwaarden. Wij zitten klaar om daarover met u in gesprek te gaan en u te adviseren over verzekeringsoplossingen. Neem contact op met ons kantoor.