Limburgers die zijn getroffen door de overstromingen worden aan alle kanten geholpen. Zo heeft Giro 777 geld beloofd aan huishoudens en maatschappelijke initiatieven. Ook heeft het kabinet hulp toegezegd en zijn verzekeraars extra coulant.

De Limburgse huishoudens die het hardst zijn geraakt, kunnen binnenkort een donatie van € 1.000 van Giro 777 verwachten. Naar schatting gaat het om zo’n 8.000 gezinnen. De rest van het ingezamelde geld wordt in een pot gestopt voor hulp aan initiatieven voor onder andere kinderen met een geestelijke of lichamelijke beperking, schrijft Nu.

Rampgebied
Verder heeft het kabinet Limburg officieel tot rampgebied verklaard. Daardoor treedt de Wet tegemoetkoming schade bij rampen in werking. Mensen en organisaties die schade hebben geleden die niet door hun verzekering wordt gedekt, kunnen daardoor een beroep doen op een uitkering van het rijk.

Verzekeraars
Branche-organisatie Verbond van Verzekeraars meldt dat veel verzekeringsmaatschappijen de schade dekken die door de extreme regenval is ontstaan aan woningen en bedrijfspanden. Dit geldt ook voor auto’s die casco of allrisk verzekerd zijn.

Ook schade door bijvoorbeeld het uitvallen van voorzieningen zoals de elektriciteit valt over het algemeen onder de polisvoorwaarden. Verder hebben enkele verzekeraars aangegeven dat ze schade van zakelijke klanten zullen vergoeden die niet onder de polis valt.

Honderden miljoenen
Hoe groot de financiële impact precies is, kan pas over enige tijd worden vastgesteld. Naar schatting loopt die in de honderden miljoenen euro’s, misschien zelfs wel een half miljard.

Vragen
Heeft u nog vragen naar aanleiding van dit artikel, bijvoorbeeld omdat u wilt weten in hoeverre u bent verzekerd tegen de gevolgen van noodweer? Neem dan even contact met ons op. We helpen u graag verder.