Fitte en gezonde medewerkers zijn belangrijk voor uw bedrijf. Dat vindt u natuurlijk ook. Maar kent u de wet- en regelgeving over ziekteverzuim dan ook? Heeft u een basiscontract met een arbodienst en heeft u verzuim wel verzekerd?

Ach ja, zolang het verzuim van uw werknemers beperkt blijft tot een paar dagen vanwege een griepje, is het probleem voor u niet zo groot. Maar wat doet u als het verzuim langer duurt? Weet u dan ook wat u moet doen? Uit een onderzoek is gebleken dat driekwart van de managers in het mkb zegt geen behoefte te hebben aan (externe) hulp om uitval te voorkomen of te verkorten. Tot het moment dat een werknemer daadwerkelijk uitvalt. Dan kloppen diezelfde leidinggevenden wel aan bij een specialist.

Basiscontract verplicht
Iedere werkgever moet volgens de Arbowet passende zorg aan zijn medewerkers bieden, zieke medewerkers begeleiden en ze goed voorlichten over arbeidsrisico’s. Daarom is het sinds juli 2017 voor werkgevers in Nederland verplicht om een basiscontract met een arbodienst te hebben, zelfs als er maar één werknemer in loondienst is met een 0-urencontract. Het is dan ook opvallend dat 30% van de onderzochte mkb-bedrijven geen (wettelijk verplichte) arbodienstverlening afneemt of niet is verzekerd voor het verzuim van de werknemers.

Hoge kosten
Een werkgever zonder basiscontract riskeert bij een controle van de Inspectiedienst SZW een boete van 1.500 euro. Maar het echte risico ligt bij de kosten van het verzuim zelf. Een zieke werknemer kost gemiddeld 250 euro per dag. Het loon moet worden doorbetaald en het werk moet door collega’s of een tijdelijke externe kracht worden overgenomen. En dan kunnen de kosten voor re-integratie ook nog (deels) worden doorberekend. Als de begeleiding niet goed is, duurt het bovendien langer voordat de werknemer weer terugkeert naar de werkvloer.

Verzuim-ontzorgverzekering
Stel de aanpak van ziekteverzuim niet langer uit en neem contact op met ons kantoor. Wij bespreken met u wat verschillende verzekeraars u te bieden hebben. Misschien is de verzuim-ontzorgverzekering iets voor u. Daarin is niet alleen de loondoorbetaling bij ziekte opgenomen, maar ook een uitgebreide re-integratiedienstverlening, bedoeld om uw zieke medeweker weer aan het werk te helpen. Ook loopt u met de verzekering niet het risico een loonsanctie opgelegd te krijgen.