In het pensioenakkoord dat twee jaar geleden gesloten werd, staat dat zzp’ers verplicht worden een arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten. Hoe die eruit moest zien, werd nog uitgewerkt. Hoe staat het nu met de plannen en wanneer komt die verplichte AOV er eigenlijk?

Sinds het voornemen op tafel ligt om zzp’ers zich verplicht te laten verzekeren voor arbeidsongeschiktheid, hebben talloze mensen zich bezig gehouden met de uitwerking. Dat viel niet mee. Het plan stuit op vele obstakels. Wat speelt er?

Maatwerk is moeilijk
In het oorspronkelijke plan zouden zzp’ers bij arbeidsongeschiktheid na een jaar een uitkering krijgen van 70 procent van het laatstverdiende loon, tot een maximum van 1.650 euro per maand. Meer maatwerk is mogelijk. Zo kan een ondernemer tegen een hogere premie er ook voor kiezen om al na een halfjaar ziekte een uitkering te krijgen. Of pas na twee jaar, tegen een lagere premie. Maar dit soort keuzemogelijkheden noemt de Belastingdienst “ondoenlijk” omdat het niet makkelijk is om geautomatiseerd alle nodige informatie van het UWV te krijgen.

Alle ondernemers?
Het plan geldt bovendien voor zzp’ers, niet voor zmp’ers. Maar de systemen van de Belastingdienst kennen die twee begrippen niet. Misschien moet dan iedereen die winst uit onderneming haalt, meedoen met de regeling? Maar dan vallen de dga’s weer buiten de boot. Demissionair minister Koolmees is daarom op zoek naar varianten, maar de uitvoerbaarheid lijkt bij alle oplossingen een probleem. Het kost bovendien veel tijd om systemen aan te passen. De fiscus kan daar op zijn vroegst in 2023 mee beginnen.

Torenhoge premies
Een ander probleem is dat de UWV-premie wel eens zeer hoog uit kan vallen. Zzp’ers mogen er namelijk ook voor kiezen zich privaat te verzekeren. Als hun gezondheidsrisico’s laag zijn, zullen ze daar goedkoper uit zijn. Alleen mensen die het grootste risico op arbeidsongeschiktheid hebben, blijven dan noodgedwongen bij het UWV. Die instantie zal daarom meer uit moeten keren dan een private verzekeraar en dat leidt tot hogere premies.

Inkomen bij arbeidsongeschiktheid
Al met al is er nog veel werk aan de winkel en lijkt het erop dat het nog jaren duurt voor de verplicht AOV er komt. Maar wat doet u in die tussentijd? Hoe beschermt u uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid? Een arbeidsongeschiktheidsverzekering is altijd maatwerk: u kunt de verzekering afstemmen op uw wensen en uw financiële mogelijkheden. Een eenvoudige variant is vaak heel betaalbaar. Bovendien is de premie aftrekbaar, waardoor de uiteindelijke kosten verder dalen.

Wacht niet op plannen uit Den Haag, maar pak zelf de regie en neem contact op met ons kantoor voor een gesprek over de arbeidsongeschiktheidsverzekering die bij u past.