In Nederland worden werknemers goed beschermd. U mag niet zomaar iemand ontslaan, u moet zich houden aan de regels uit het ontslagrecht. De rechter of het UWV controleert of u zich aan de afspraken houdt en of de ontslaggrond redelijk is.

Dat u niet zomaar iemand op straat kunt zetten, is heel begrijpelijk. Maar wat is wel een reden voor ontslag? In het ontslagrecht zijn de volgende ontslaggronden opgenomen:

  1. Bedrijfseconomisch ontslag;
  2. Ontslag na langdurige arbeidsongeschiktheid;
  3. Veelvuldig ziekteverzuim met ernstig nadeel voor het bedrijf;
  4. Disfunctioneren van de werknemer;
  5. Verwijtbaar handelen of nalaten;
  6. Werkweigering wegens ernstig gewetensbezwaar waarbij het niet mogelijk is de werkzaamheden voort te zetten in een aangepaste vorm;
  7. Verstoorde arbeidsverhouding;
  8. Andere omstandigheden die zo ernstig zijn dat de arbeidsovereenkomst niet kan doorlopen. Bijvoorbeeld gevangenisstraf.

Cumulatiegrond
Functioneert een werknemer om verschillende redenen niet, maar vormen zijn gedragingen elk op zich geen geldige reden voor ontslag? Dan kan het ontslag toch doorgaan als de omstandigheden worden gecombineerd. Dat is de cumulatiegrond. De volgende ontslaggronden kunnen worden gecombineerd: frequent ziekteverzuim, onvoldoende functioneren, verwijtbaar handelen of nalaten, zonder deugdelijke grond niet-nakomen van re-integratieverplichtingen, verstoorde arbeidsverhouding en andere omstandigheden. Omstandigheden die betrekking hebben op bedrijfseconomische redenen, langdurige arbeidsongeschiktheid of werkweigering wegens gewetensbezwaren kunnen niet worden gecombineerd.

Ontslagdossier opbouwen
U moet bij de rechter of het UWV kunnen aantonen dat het ontslag terecht en onvermijdelijk is. Daarvoor is een ontslagdossier nodig waarin u vastlegt dat u uw medewerker heeft aangesproken op zijn gedrag of zijn functioneren. Dat er een traject is aangeboden met verbeterpunten. Afspraken over begeleiding, evaluaties en de consequenties voor uw werknemer zijn duidelijk vastgelegd. Zijn de verbeterpunten onvoldoende gerealiseerd, kan het verbetertraject niet verlengd worden en is overplaatsing niet mogelijk? Dan kunt u het dienstverband beëindigen met wederzijds goedvinden. Wil uw medewerker dat niet, dan kunt u een ontbindingsverzoek bij de kantonrechter indienen.

Rechtsbijstandverzekering voor juridische hulp
Als de ontslagreden(en) niet geaccepteerd worden, kan het ontslag toch doorgaan op grond van een verstoorde arbeidsrelatie. Maar in dat geval betaalt u een hogere ontslagvergoeding. En zelfs met een duidelijk ontslagdossier, kan de ontslagzaak moeizaam verlopen. U kunt dan de hulp van een jurist goed gebruiken. Neem daarom contact op met ons kantoor voor advies over een goede zakelijke rechtsbijstandverzekering.