De Covid-epidemie heeft de belangstelling voor de overlijdensrisicoverzekering aangewakkerd. Ook u beseft nu misschien meer dan ooit dat uw gezin financieel beschermd moet zijn. Maar hoe zit dat met uw bedrijf? Wat gebeurt er met de financiën als u of uw compagnon overlijdt?

Nederland heeft zo’n 200.000 ondernemingen waar compagnons met elkaar samenwerken. De kracht van gemeenschappelijk ondernemerschap is dat u als partners elkaar aanvult en versterkt, waardoor het bedrijf het beter doet. Tegelijk maakt die hechte samenwerking de onderneming kwetsbaar. Want wat gebeurt er als een van de zakenpartners wegvalt? Maar liefst 52% van dit soort ondernemingen geeft aan dat de compagnon niet of zeer moeilijk te vervangen is als hij of zij zou overlijden.

Grote gevolgen
Maar niet alleen in professioneel opzicht bent u als compagnons van elkaar afhankelijk, u bent ook juridisch en financieel verbonden. Belangrijk dus om stil te staan bij de gevolgen als een van u overlijdt. Allereerst de emoties: als iemand overlijdt met wie heel nauw is samengewerkt, komt dat hard aan. En dan moet u ook nog binnen afzienbare termijn een gelijkwaardige vervanger zien te vinden. Dat is lastig en als het niet lukt, betekent dit bijna altijd een verlies aan toekomstige inkomsten.

Overnamebeding
En dan zijn er de juridische implicaties. Een compagnon bezit een aandeel in de onderneming. Als hij overlijdt, erven zijn erfgenamen dat aandeel en hebben zij ineens een vinger in de pap bij het bedrijf. Om dat te voorkomen hebben veel ondernemingen een overnamebeding opgesteld. Daarmee zorgen ze ervoor dat bij overlijden de overgebleven compagnons het eerste recht hebben om de aandelen over te nemen.

Nabestaanden uitkopen
Met een overnamebeding is in ieder geval juridisch het een en ander geregeld. Maar dan bent u er niet. Als de achterblijvende compagnons de aandelen overnemen, moeten zij de nabestaanden van de overledene uitkopen. Die financiële complicatie komt nog eens boven op de andere gevolgen van het overlijden. Een compagnonsverzekering kan dan uitkomst bieden. Deze specifieke overlijdensrisicoverzekering keert bij overlijden van een van de compagnons een bedrag uit aan de achterblijvende compagnon(s). Daarmee kunnen zij nabestaanden uitkopen.

Gesprek over overlijdensrisico
Als ondernemer bent u liefst bezig met zaken doen. Toch betekent ondernemerschap ook dat u stil staat bij de risico’s die uw inkomen, vermogen en natuurlijk de bedrijfscontinuïteit in gevaar brengen. Slechts 40% van de bedrijven waar compagnons samenwerken heeft een compagnonsverzekering. Met name de kleinere bedrijven zijn zich onvoldoende bewust van het overlijdensrisico. Hoe is dat bij u? Neem samen eens contact op met ons kantoor om te bespreken wat de gevolgen zijn voor de individuele compagnons en voor het bedrijf zelf als een van u onverhoopt komt te overlijden.