Ondernemers zijn vaak wel bang om arbeidsongeschikt te worden, maar vinden een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) te duur. Door de AOV te combineren met een schenkkring of crowdsurance zorgen ze toch voor inkomenszekerheid. Hoe werkt dat?

Uit een onderzoek van een verzekeringstechnologiebedrijf blijkt dat bijna de helft van de Nederlandse ondernemers wel eens bang is om arbeidsongeschikt te raken. Vooral ondernemers jonger dan dertig jaar maken zich zorgen. Dat is begrijpelijk. Zij komen bij een inkomensachteruitgang veel sneller in de problemen omdat ze nog weinig tot geen vermogen hebben opgebouwd waarop ze kunnen terugvallen. Ook verdienen ze als startende zzp’er vaak wat minder waardoor ze een grotere aarzeling voelen om een AOV af te sluiten.

Schenkingen ontvangen

Maar er zijn ook andere mogelijkheid om inkomensverlies door arbeidsongeschiktheid op te vangen: een schenkkring en crowdsurance, organisaties waarbij ondernemers elkaar helpen bij arbeidsongeschiktheid. Het basisidee is dat deelnemers ieder een bepaald bedrag per maand inleggen op een eigen rekening. Het bestuur beheert de rekeningen maar uw geld blijft officieel van u. Op het moment dat er iemand uit de groep arbeidsongeschikt wordt, ontvangt die persoon maandelijks een schenking van de rekeningen van de andere deelnemers.

Verschil schenkkring en crowdsurance

Een schenkkring bestaat uit 20 tot 50 zelfstandig ondernemers die elkaar kennen en vertrouwen. U kunt zich niet zelf aanmelden, een ander lid moet u voordragen en de leden moeten uw lidmaatschap goedkeuren. Om de onderlinge band te versterken vindt er eens in de drie maanden een vergadering plaats. Als u arbeidsongeschikt wordt, hoeft u daarvan geen bewijs te leveren. Bij crowdsurance is de toegang vrij en ongelimiteerd, er zijn geen vergaderingen en er is daardoor meer anonimiteit. Om misbruik te voorkomen, vindt er bij arbeidsongeschiktheid een keuring plaats door een onafhankelijke Arbodienst die bepaalt voor hoeveel procent u arbeidsongeschikt bent en die u kan begeleiden bij re-integratie.

Voordeligere oplossing

Een groot voordeel van een schenkkring en crowdsurance is dat de maandelijkse inleg een stuk voordeliger is dan de premie van een arbeidsongeschiktheidspremie. Maar de inleg is niet fiscaal aftrekbaar terwijl de verzekeringspremie dat wel is. Daar staat tegenover dat u geen belasting hoeft te betalen over de schenkingen die u ontvangt, zolang u per individuele schenker per jaar niet meer ontvangt dan 2500 euro. De uitkeringen van een AOV zijn wel belast.

Wat gebeurt er na twee jaar arbeidsongeschiktheid?

Een nadeel van een schenkkring en crowdsurance is dat de schenkingen maximaal twee jaar lopen. Nu is het overgrote deel van de zelfstandigen die arbeidsongeschikt raakt, binnen twee jaar weer hersteld. Maar als de arbeidsongeschiktheid permanent is, staat u na twee jaar met lege handen. Met een AOV kunt u uitkering ontvangen tot aan uw pensioenleeftijd. Daarom combineren veel ondernemers de schenkkring met een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) en kiezen dan voor een wachttijd van twee jaar. De premie ligt dan een stuk lager terwijl u zowel in de eerste twee jaar als voor de lange termijn inkomenszekerheid heeft.

Wilt u weten wat uw mogelijkheden zijn om uw inkomen veilig te stellen bij arbeidsongeschiktheid? Neem dan contact op met ons kantoor.