In de wet is vastgelegd dat u zich als ‘goed werkgever’ moet gedragen. Dat klinkt logisch, maar ook best vaag. Wat houdt goed werkgeverschap eigenlijk in, wanneer speelt het een rol en wat heeft het met verzekeringen te maken?

Goed werkgeverschap betekent dat u als werkgever rekening houdt met de belangen van uw werknemers en dat zij niet aan uw willekeur zijn overgeleverd. Werknemers hebben ten aanzien van hun baas bepaalde verwachtingen. Zij moeten erop kunnen vertrouwen dat u die verwachtingen waarmaakt, dat zij dezelfde rechten hebben als andere medewerkers en dat u hen gelijk behandelt. U mag met andere woorden geen misbruik maken van uw machtspositie.

Ingrijpende beslissingen
Rekening houden met uw werknemers betekent ook dat u niet zomaar ingrijpende beslissingen mag nemen. U moet deze duidelijk kunnen motiveren en hebben onderzocht welke relevante feiten en belangen een rol spelen. U overlegt daarover met de werknemers, gaat in op hun eventuele bezwaren en weegt hun belangen mee. In allerlei situaties kunt u aangesproken worden op goed werkgeverschap. U mag bijvoorbeeld een bonus die al jarenlang wordt uitgekeerd niet zomaar stopzetten. Of iemand op staande voet ontslaan zonder dat u onderzoek heeft gedaan en informatie heeft verzameld. En u bent aansprakelijk voor schade die de werknemer oploopt in de werksituatie, ook als u geen invloed kon uitoefenen op de omstandigheden, zoals bij een zakenreis of een personeelsuitje.

Alleen juridisch benaderen?
Wat heeft goed werkgeverschap te maken met verzekeringen? Dat hangt ervan af hoe u er invulling aan geeft. U kunt goed werkgeverschap invullen vanuit het idee: juridische problemen met werknemers voorkomen. Want als het tot een conflict komt zal de rechter beoordelen of u zich heeft gehouden aan de beginselen van goed werkgeverschap zoals zorgvuldigheid, vertrouwen en gelijkheid. Een goede rechtsbijstandverzekering en de juiste aansprakelijkheidsverzekeringen staan dan misschien boven aan uw lijstje.

Of als zorgplicht?
Maar u kunt goed werkgeverschap ook invullen vanuit het idee: zorgen voor uw werknemers. Dat gaat verder dan netjes met uw mensen omgaan. Als werkgever wilt u dan ook een veilige werkomgeving bieden, duurzame inzetbaarheid stimuleren, doorstromingskansen creëren, goede arbeidsvoorwaarden formuleren en een goede werk-privébalans mogelijk maken. Dan is een goed arbeidsvoorwaardenpakket met inkomensverzekeringen, een goed pensioen en collectieve verzekeringen belangrijk voor u.

Bespreek uw verzekeringsmogelijkheden
Denkt u na over hoe u invulling geeft aan goed werkgeverschap? Neem contact op met ons kantoor om te bespreken welke verzekeringen op dat gebied iets toe te voegen hebben.