Per 1 januari 2021 of later in het jaar worden er nieuwe wetten en regels van kracht die gevolgen hebben voor u als mkb’er. Hieronder vijf belangrijke veranderingen.

 1. Coronamaatregelen lopen door
  Verschillende regelingen die de overheid getroffen heeft om mkb’ers tegemoet te komen die getroffen zijn door de coronacrisis lopen door tot eind juni 2021. Het gaat om de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW), Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) en Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL).
 2. Zelfstandigenaftrek omlaag
  De zelfstandigenaftrek gaat in 2021 met 360 euro omlaag van 7.030 naar 6.670 euro. Maar doordat de arbeidskorting en algemene heffingskorting binnen de inkomstenbelasting gaan stijgen, zullen de meeste zzp’ers weinig tot niets van de verlaging merken.
 3. Lagere vennootschapsbelasting
  Meer MKB-bedrijven gaan in de komende jaren het lagere vpb-tarief betalen. Vanaf 2021 geldt het lage tarief van 15% voor winsten tot € 245.000 in plaats van € 200.000.
 4. Steun voor investerende bedrijven
  Het kabinet wil ondernemers aansporen om te investeren in bedrijfsmiddelen en banen te creëren. Er komt daarom een extra belastingaftrek: de baangerelateerde Investeringskorting (BIK). Als u investeert in bijvoorbeeld machines, computersystemen of een wagenpark, kunt u een korting krijgen. Die korting is te verrekenen via de loonheffing en geldt alleen voor investeringen die u tussen 1 oktober 2020 en 31 december 2022 doet.
 5. Faillissement makkelijker te voorkomen
  Om faillissementen te voorkomen wordt per 1 januari 2021 de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) van kracht. Wanneer een faillissement dreigt, kunt u uw schuldeiser een akkoord aanbieden om de schulden van uw bedrijf mee te herstructureren. Als de rechter dat akkoord goedkeurt, moeten schuldeisers zich eraan houden. Zij kunnen dus tegen hun wil genoegen moeten nemen met een gedeeltelijke afboeking of kwijtschelding van de schulden.

Wij zijn er ook in 2021 voor u
Wat er ook verandert in wet- en regelgeving, en met welke kansen of risico’s u in uw bedrijf ook te maken krijgt in 2021, wij zitten voor u klaar met advies en goede dienstverlening. Wij gaan ook dit jaar weer voor een vruchtbare samenwerking.