In 2022 komen er weer nieuwe wetten en regels voor het mkb. De meeste wijzigingen die op de planning staan moeten nog door de Eerste en Tweede Kamer, dus de definitieve ingangsdatum is nog niet bekend. Maar we zetten vast de belangrijkste veranderingen voor u op een rijtje.

STAP-budget vervangt scholingsaftrek. De fiscale aftrek van scholingsuitgaven vervalt. In plaats daarvan komt het STAP-budget (Stimulans ArbeidsmarktPositie) waarmee werkzoekenden en werkenden zich kunnen ontwikkelen. De subsidie is afhankelijk van de kosten van de scholingsactiviteit en is per persoon maximaal 1.000 euro per jaar.

Afscherming woonadressen Handelsregister. De Kamer van Koophandel (KVK) schermt het woonadres van ondernemers en bestuurders af in het Handelsregister. Deze gegevens zijn alleen nog in te zien door overheidsorganisaties of beroepsgroepen die daar wettelijk toestemming voor hebben. Het vestigingsadres kan nog wel opgevraagd worden, ook als dat gelijk is aan het woonadres.

Rookruimtes dicht. Bedrijven die nog een rookruimte hebben, moeten die sluiten.

Bijtelling elektrische auto gaat omhoog. De bijtelling voor het privégebruik van een nieuwe elektrische auto van de zaak stijgt van 12% naar 16%. De verhoging geldt voor de eerste 35.000 euro van de cataloguswaarde van de auto. Voor het bedrag daarboven geldt hetzelfde tarief als voor niet-elektrische auto’s: 22%.

Meer winst onder het lage vpb-tarief. De eerste schijf van de vennootschapsbelasting (vpb) wordt aangepast. U betaalde 15% vennootschapsbelasting over de eerste 245.000 euro winst, dat wordt 395.000 euro. Alles daarboven blijft met 25% belast.

Zelfstandigenaftrek. De zelfstandigenaftrek daalt met 360 euro van 6.670 naar 6.310 euro. De zelfstandigenaftrek gaat tot 2036 elk jaar stap voor stap omlaag.

Belastingvrijstelling TVL en TOGS. Al ontvangen subsidies in het kader van de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) of de Tegemoetkoming Ondernemers getroffen Sectoren (TOGS) worden vrijgesteld van inkomsten- of vennootschapsbelasting. De regeling geldt met terugwerkende kracht tot 1 januari 2021.

Milieu-investeringsaftrek (MIA). De MIA moet bedrijven stimuleren om te investeren in innovatieve, milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen. U mag een percentage van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst en betaalt dan minder inkomsten- en vennootschapsbelasting. De percentages worden verhoogd van respectievelijk 13,5%, 27% en 36% naar 27%, 36% en 45%.

Verruiming vrije ruimte werkkostenregeling. De vrije ruimte voor de eerste 400.000 euro van de loonsom wordt in de werkkostenregeling (WKR) met terugwerkende kracht vergroot van 1,7% naar 3% en geldt daarom ook voor het hele kalenderjaar 2021. Met de WKR kunt u een deel van het totale fiscale loon van uw werknemers gebruiken voor vergoedingen.

Thuiswerkvergoeding. De onbelaste thuiswerkkostenvergoeding bedraagt maximaal 2 euro per dag. Over dit bedrag hoeft u geen loonheffingen in te houden. Met deze gerichte vrijstelling kunt u de thuiswerkkosten onbelast vergoeden aan uw werknemers.

Geen gedwongen openstelling winkels. Winkeliers hoeven zich niet meer te houden aan eenzijdige veranderingen van openingstijden door bijvoorbeeld de winkeliersvereniging als ze daarvoor niet zelf vooraf duidelijk akkoord hebben gegeven. Wie contractueel akkoord gaat met een bepaalde openstelling moet zich hier wel aan houden.

Minimumloon omhoog. Het bruto wettelijk minimumloon bedraagt in 2022 €1725 per maand, €398,10 per week en €79,62 per dag.

Arbeidsongeschiktheidsfonds. Mkb’ers betalen een lagere premie voor het Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof). De premie wordt gedifferentieerd, waardoor kleine werkgevers minder kosten hebben bij arbeidsongeschiktheid van hun medewerkers dan grote werkgevers. Zij zijn dan minder kwetsbaar als een van hun medewerkers ziek wordt.