De overstromingen in Limburg laten zien hoe onvoorziene gebeurtenissen het voortbestaan van een bedrijf kunnen bedreigen. Kunt u zich hiertegen verzekeren? Aan welke polissen moet u dan denken en waar ligt de grens voor verzekeraars?

U kunt zich verzekeren voor waterschade aan pand, inventaris, voorraad en auto’s. Doorgaans dekken deze verzekeringen waterschade door extreme regenval. Daarvan is sprake bij meer dan 50 millimeter regen per uur of meer dan 100 millimeter per dag. De waterschade moet dan ontstaan zijn doordat neerslag via daken, dakgoten en over drempels binnen is gekomen.

Welke verzekeringen dekken de gevolgen van wateroverlast?

  • Gebouwenverzekering: schade aan het bedrijfspand en schade als gevolg van uitval van elektra.
  • Inventarisverzekering: schade aan de inventaris.
  • Goederen- en voorraadverzekering: schade aan goederen en voorraad.
  • Autoverzekering: schade aan ondergelopen auto of als de auto is weggedreven.
  • Bedrijfsschadeverzekering: (financiële) schade door stilliggen van het bedrijf vanwege schade.
  • Gewasverzekering, brede weersverzekering: schade aan gewassen.

Schade voorkomen en beperken
Een verzekering keert niet zomaar uit. De waterschade moet echt onvoorzien zijn. De verzekeraar vraagt daarom van u een oplettende houding. Als u redelijkerwijs kunt weten dat er schade kan ontstaan, moet u maatregelen treffen. Dat betekent bijvoorbeeld dat u ramen, luiken en roosters moet sluiten tijdens een hevige regenbui. Ook bent u verantwoordelijk voor goed onderhoud aan het pand zodat er geen waterschade kan ontstaan door gebreken of door geleidelijk werkende invloeden zoals schimmel en vocht. Wordt u overvallen door noodweer en treedt er dan schade op, dan zult u in ieder geval de schade zoveel mogelijk moeten beperken.

Tegemoetkoming van de overheid
Schade door een overstroming kunt u vaak niet verzekeren, omdat dit een wel erg groot risico is voor individuele verzekeraars. Die kunnen failliet gaan als ze bij een grote ramp geconfronteerd worden met duizenden schadeclaims uit een bepaald gebied. Sommige verzekeraars hebben dit risico wel in zekere mate afgedekt.

Om bedrijven bij onverzekerbare risico’s toch te kunnen helpen is er de Wet tegemoetkoming schade bij rampen (WTS). Het kabinet heeft de overstromingen in Limburg officieel tot ramp verklaard, waardoor vergoedingen door de overheid op basis van de WTS mogelijk zijn. Daarnaast is besloten om voor de gedupeerde ondernemers de coronasteunmaatregelen Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) en Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) van toepassing te laten zijn.

Goede verzekeringen blijven nodig
De WTS zal schade die niet redelijkerwijs gedekt wordt door de verzekeringspolis compenseren. Of die compensatie 100% is, is zeer de vraag. Bovendien dekt de WTS in principe geen schade die u zelf had kunnen verzekeren. Als uw polis ontoereikend is en u de schade ook niet kunt verhalen, draait u zelf op voor de kosten. Het blijft ook met overheidssteun dus belangrijk om goede verzekeringen af te sluiten met een ruimhartige dekking. Neem contact op met ons kantoor als u de dekkingen van uw bedrijfsverzekeringen wilt laten doorlichten.