Een derde van de zzp’ers heeft zijn tarieven verhoogd omdat zij de inflatie doorberekenen. Misschien wilt ook u uw prijzen omhoog doen, maar aarzelt u omdat u bang bent voor wanbetalingen of om klanten te verliezen. Duidelijke communicatie kan dat voorkomen.

Door de hoge inflatie en stijging van grondstofprijzen ziet u zich misschien genoodzaakt om uw tarieven te verhogen. Dat is nooit leuk voor uw klanten. Om ervoor te zorgen dat zij akkoord kunnen gaan met de prijsstijging, is heldere communicatie cruciaal. Wees transparant over uw tarieven, wijd een telefoontje of een e-mail aan de prijsverhoging en leg uit waar die vandaan komt.

Afspraken vastleggen
Betalingsachterstanden kunnen de financiële positie van uw bedrijf flink onder druk zetten. Grijp de prijsverhoging daarom aan om de afspraken met uw klanten (opnieuw) op papier te zetten. Zorg voor goede algemene leverings- en betalingsvoorwaarden waarin u ook vastlegt welke betalingstermijn u hanteert. Verder kunt u zekerheden voor de betaling regelen zoals eigendomsvoorbehoud, pandrechten, een bankgarantie of vooruitbetaling. Maak bovendien duidelijk wat er gebeurt als de factuur niet betaald wordt. Spreek bijvoorbeeld een rente af.

Contact met uw klant
De kans op onbetaalde rekeningen stijgt nu bepaalde bedrijven en consumenten het financieel zwaar hebben. Goede afspraken kunnen het betalingsgedrag van uw klant sturen, maar het is niet helemaal uit te sluiten dat facturen onbetaald blijven. Zet creditmanagement daarom op de agenda. Houd u aan uw eigen afspraken en stuur tijdig en regelmatig een betalingsherinnering. Blijft de betaling nog steeds uit, neem dan telefonisch contact op met uw klant. Dat werkt beter dan nog een schriftelijke aanmaning. Misschien kunt u afspraken maken over gespreide betaling. Of u spreekt af of en hoe u nieuwe leveringen aanpast.

Maatregelen nemen
Als een afnemer nog steeds in gebreke blijft, is een incassoprocedure op een gegeven moment onvermijdelijk. Met een zakelijk rechtsbijstandverzekering, kunt u die uit handen geven als dat in de voorwaarden is opgenomen. Een andere mogelijkheid is een kredietverzekering. Dat heeft als extra voordeel dat u toegang krijgt tot omvangrijke databases van de verzekeraar met (financiële) informatie over uw klanten. Zo kunt u hun kredietwaardigheid inschatten. Als u merkt dat een bedrijf in nood verkeert, kunt u maatregelen nemen. In het uiterste geval neemt u afscheid van uw klant.

Laat u adviseren
Neem contact op met ons kantoor voor advies over de rechtsbijstandverzekering en de kredietverzekering. Wij bespreken met u welke oplossing het beste past bij uw bedrijf.