Een bouwplaats is een dynamische, drukke omgeving waar gewerkt wordt met grote, zware materialen en machines en mensen die op steigers staan. Logisch dat de veiligheidsrisico’s daar groter zijn dan op een kantoor. Het werkmaterieel, gereedschap, apparatuur en materialen kunnen bovendien schade oplopen of gestolen worden. Kom als bouwondernemer eens met ons over die risico’s praten.

Jaarlijks zijn er in de bouw gemiddeld 440 slachtoffers van een ongeval te betreuren. Bent u zzp’er in de bouw? Dan kunt u door een ongeval tijdelijk of permanent arbeidsongeschikt raken, met inkomensverlies tot gevolg. Heeft u werknemers in dienst en krijgt een van hen een ongeval op het werk? Ernstig letsel kan dan grote gevolgen hebben voor hem en zijn gezin. Maar ook voor u als werkgever zijn er flinke financiële consequenties. U moet loon doorbetalen en voor vervanging zorgen. Bovendien kunt u als werkgever aansprakelijk gesteld worden omdat u verplicht bent voor een veilige werkplek te zorgen.

Aansprakelijk voor schade en letsel
Uw aansprakelijkheidsrisico beperkt zich overigens niet tot werkgeversaansprakelijkheid. Er kan bij de uitvoering van het werk iets mis gaan door ontwerpfouten, materiaalgebreken, een verkeerde constructie of een fout. Als het gebouw en de eigendommen van de opdrachtgever daardoor schade oplopen, kunt u daarvoor aansprakelijk gesteld worden. Dat geldt ook als u de planning niet haalt en het project te laat wordt opgeleverd. Sowieso als wie dan ook schade of letsel oploopt door uw bouwactiviteiten, kan er sprake zijn van aansprakelijkheid. Hoge schadeclaims kunnen de continuïteit van uw bedrijf in gevaar brengen.

Schade aan eigen materiaal en gereedschap
Naast aansprakelijkheid voor letsel of voor schade aan andermans eigendommen, is er het risico dat uw eigen bedrijfsauto, werk- en hulpmaterieel en gereedschap beschadigd raken. Bijvoorbeeld door brand, storm, wateroverlast of vandalisme. Het kan zijn dat u dan het bouwmateriaal opnieuw moet inkopen en het werk nog een keer moet uitvoeren. Bouwmateriaal en gereedschap kunnen bovendien bij het transport beschadigd raken. Denk ook aan het risico van (lading)diefstal, want gereedschappen en apparatuur zijn zeer gewild bij dieven.

Analyse en advies
Welke risico’s loopt u als bouwondernemer nu precies? Dat hangt ervan af wat voor soort bedrijf u heeft en of u medewerkers in dienst heeft of zzp’er bent. Wij nodigen u graag uit voor een gesprek over wat er mis kan gaan en wat dan de gevolgen zijn. En natuurlijk adviseren wij u over passende en betaalbare verzekeringen. Neem contact op met ons kantoor om een afspraak te maken.