De hypotheekrenteaftrek staat opnieuw ter discussie. Een ambtelijke werkgroep roep het nieuwe kabinet op om de fiscale voordelen van huiseigenaren te verkleinen. Naast het afbouwen van de renteaftrek stellen ze ook voor om het eigenwoningforfait te verhogen.

Die belastingvoordelen zijn een belangrijke oorzaak van de hoge huizenprijzen, aldus het rapport van de werkgroep. Daardoor loopt de totale hypotheekschuld op, daalt het aanbod van (betaalbare) huurwoningen en ontstaan er meer inkomensverschillen.

Te complex
Verder waarschuwt het rapport ervoor dat het Nederlandse belastingstelsel dreigt vast te lopen omdat het te complex is geworden. Niet alleen voor de belastingbetaler, ook voor de Belastingdienst zelf. Eén van de oorzaken daarvan is het ‘woud van aftrekposten, vrijstellingen en uitzonderingen’.

Belasting op arbeid omlaag
Aan de andere kant pleit de werkgroep ervoor om arbeid juist minder te belasten. De inkomstenbelasting is in Nederland verhoudingsgewijs hoog en dat heeft ook gevolgen voor de arbeidsmarkt. En omdat ons land snel vergrijst, lopen die inkomsten sowieso terug.

Pensioen en vermogen
Daarom oppert de werkgroep ook de mogelijkheid om de belasting voor gepensioneerden op termijn te verhogen. Een andere manier om dreigende gaten in de Rijksbegroting te dichten, is het zwaarder belasten van vermogen.

Verkiezingsbeloften
Het is maar de vraag of de politieke partijen die nu onderhandelen over een nieuw kabinet deze adviezen zullen meenemen in hun overwegingen. Veel daarvan gaan namelijk in tegen de verkiezingsbeloften die zij hebben gedaan.

We houden u op de hoogte
Het zal daarom waarschijnlijk nog wel even duren voordat deze discussie actueel wordt. Uiteraard houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen. Heeft u nu al vragen naar aanleiding van dit bericht? Neem dan gerust even contact met ons op.