Het zal niemand verbazen dat de WOZ-waarden van huizen ook dit jaar weer omhoog gaan. Gemiddeld met maar liefst 9%. Dat schrijft Vereniging Eigen Huis (VEH), de belangenvereniging van woningeigenaren.

De stijging blijkt volgens VEH uit cijfers van de Waarderingskamer, die toezicht houdt op de vastgestelde woningwaarden door gemeenten. Het is al het vijfde opeenvolgende jaar dat de stijging van de WOZ boven de 5% uitkomt.

Ruim 3 ton
De nieuwe WOZ-waarde is gebaseerd op de waarde van de woning op 1 januari 2021. Deze komt gemiddeld uit op € 316.000. Vorig jaar was dat nog € 290.000. Uiteraard verschillen de stijging en de gemiddelde woningwaarde per gemeente.

Meer belasting
Op basis van de WOZ-waarde van uw huis bepaalt de gemeente de hoogte van de onroerendezaakbelasting (ozb). Maar het is ook de grondslag voor uw waterschapslasten en het eigenwoningforfait. Kort gezegd geldt: hoe hoger de WOZ-waarde, hoe meer belasting u moet betalen.

Extra goed controleren
VEH adviseert om de beschikking dit jaar extra goed te controleren. Gemeenten zijn namelijk voor het eerst verplicht om de WOZ-waarde te bepalen op basis van de oppervlakte van het huis. Vroeger mochten ze ook uitgaan van de inhoud van de woning.

Bezwaar aantekenen
Bent u het niet eens met de beschikking? Dan kunt u binnen zes weken na ontvangst schriftelijk bezwaar aantekenen. U moet het bezwaar goed onderbouwen, bijvoorbeeld door aan te tonen dat de huizen waarmee uw woning is vergeleken een andere inhoud, oppervlakte of ligging hebben.

U kunt hiervoor gebruik maken van het taxatieverslag van de gemeente. In dit verslag kunt u zien met welke woningen uw huis is vergeleken. U kunt het verslag opvragen via de website van uw gemeente. Meer informatie over het aantekenen van bezwaar vindt u op de website van VEH.

Meer informatie
Heeft u nog vragen naar aanleiding van dit artikel? Neem dan gerust contact met ons op. We helpen u graag verder.