Als u overweegt om een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) af te sluiten, kunt u dat geheel zelfstandig doen. De verzekeraar stelt u dan een paar vragen om te checken of u voldoende kennis van zaken heeft. Maar is dat wel genoeg?

U kunt zonder advies een AOV afsluiten bij aanbieders en bemiddelaars van zogenaamde execution only producten. Die hebben wel een poortwachtersfunctie. Om u als consument te beschermen zijn ze verplicht om eerst informatie in te winnen over uw kennis en ervaring. Dat gebeurt in de vorm van een kennis- en ervaringstoets. Als u daar onvoldoende op scoort, krijgt u een waarschuwing en kunt u vaak geen gebruikmaken van de dienstverlening.

Toetsen niet altijd betrouwbaar
Nu blijkt uit onderzoek van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) dat de kwaliteit van die kennis- en ervaringstoetsen nogal uiteenloopt bij verschillende marktpartijen. Zo vragen sommige toetsen voornamelijk of u zelf vindt dat u voldoende kennis heeft over het product. Bijvoorbeeld: ‘Begrijpt u de polisvoorwaarden: ja/nee’. Maar deze ‘zelfrapportage’ is niet betrouwbaar, aldus de AFM. De toets zou echt inhoudelijke vragen moeten bevatten.

In gesprek met een specialist
Als u eigenlijk onvoldoende weet van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, is er een kans dat u het verkeerde product afsluit. Maar zelfs als u wel goed op de hoogte bent, is het de vraag of u de AOV afsluit die het beste bij u past. Is het niet veel logischer om samen met een specialist alle ins en outs van de verzekering te bespreken en alle voor- en nadelen op een rijtje te zetten? Wij zijn graag die sparringpartner. Ga daarom met ons in gesprek.

Is een AOV nodig?
In ons adviesgesprek staat eigenlijk de arbeidsongeschiktheidsverzekering niet centraal. Wat wij willen weten is wat uw inkomensrisico precies is en of een AOV wel nodig is. Wij kijken dan om te beginnen naar uw financiële zekerheden. Heeft u vermogen of vastgoedbezittingen? Wilt en kunt u die reserve aanspreken als uw inkomsten wegvallen? En in welke mate dan? Heeft u nog inkomsten uit een vaste baan en daarmee recht op doorbetaling van loon? Of heeft u een partner met een goed salaris waardoor de inkomensterugval wel op te vangen is?

AOV invullen
Als uit de analyse blijkt dat een AOV voor u van toegevoegde waarde is, bespreken we hoe u die in kunt vullen. Kiest u voor een uitgebreide dekking of houdt u het eenvoudiger door bijvoorbeeld oorzaken zoals psychisch problemen en een whiplash uit te sluiten? Hoe lang is de wachttijd voor er uitgekeerd wordt? En hoe lang moet de uitkeringsperiode zijn? Uiteraard is de keuze aan u. Maar u kunt beter kiezen als u alle mogelijkheden en risico’s met ons besproken heeft. Wij maken dan bovendien alles voor u in orde.

Wilt u zich laten adviseren over een AOV? Neem dan contact op met ons kantoor.