Natuurlijk hoeven medewerkers niet op het werk te komen als ze ziek zijn. Maar niet elk ziekteverzuim heeft een medische oorzaak. U kunt de verzuimcijfers omlaag brengen door aandacht te schenken aan het soort verzuim en de manier waarop u daarmee omgaat als werkgever.

Er bestaan verschillende soorten ziekteverzuim. Zo is er verzuim door een duidelijke medische oorzaak. Dit wordt wit verzuim genoemd. Uw medewerker ligt dan bijvoorbeeld in het ziekenhuis met een blindedarmontsteking, is ernstig ziek of heeft een gebroken been. Bij wit verzuim zet u geen vraagtekens: de medewerker kan eenvoudig niet werken.

Grijs, zwart en roze ziekteverzuim
Een andere vorm is het grijze ziekteverzuim. De medische oorzaak is dan niet duidelijk. De medewerker is bijvoorbeeld op vrijdag hersteld, maar besluit zich pas op maandag beter te melden. Of hij heeft het een keer laat gemaakt en meldt zich de volgende dag ziek omdat hij moe is. Zwart verzuim is er ook. Dan meldt de medewerker zich ziek omdat hij een vrije dag wil. De medische reden ontbreekt dan totaal. Een vierde, minder bekende vorm is het roze verzuim. Uw medewerker is dan wel aan het werk, maar presteert onder de maat. Bijvoorbeeld omdat hij stress heeft vanwege financiële problemen, een echtscheiding of omdat de balans tussen werk en privé niet goed is.

Helder verzuimprotocol
Grijs en zwart ziekteverzuim kunt u beperken met een goed verzuimprotocol. De manier van ziekmelden maakt al verschil. Zo ontbreekt bij een melding via WhatsApp het persoonlijke contact. Dat maakt het gemakkelijker om te ‘sjoemelen’. Als uw werknemer zich telefonisch ziek meldt bij de juiste persoon, zal zwart en grijs verzuim afnemen. U mag niet vragen wat uw medewerker voor ziekte heeft, maar wel wat de vermoedelijke duur van het verzuim is en of hij in staat is werkzaamheden thuis uit te voeren. Geef bovendien aan wanneer uw medewerker bereikbaar moet zijn voor contact met de bedrijfsarts of de arbodienst. En wanneer en hoe u als bedrijf contact met hem houdt.

Aandacht voor stressklachten
Het roze verzuim kunt u terugbrengen door aandacht te schenken aan stressklachten van uw medewerkers. De stress kan veroorzaakt zijn door het werk. De werkdruk is bijvoorbeeld te hoog, de verhoudingen zijn slecht of er wordt gepest op de werkvloer. U kunt met behulp van een arbodienst de werkomstandigheden en de werksfeer verbeteren om zo de stress te reduceren. Stress door privéomstandigheden is moeilijker weg te nemen. Toch geldt ook hier dat openheid, begrip en het aanreiken van oplossingen kunnen voorkomen dat uw medewerker zich (volledig) ziek moet melden. Denk aan thuiswerkmogelijkheden, vergoedingen voor actieve begeleiding bij schuldsanering of psychologische hulp bij echtscheiding.

Verzuimverzekering gericht op preventie
Veel verzuimverzekeraars richten zich op preventie en werken samen met arbodiensten die daarin gespecialiseerd zijn. Ze helpen u een duidelijk verzuimprotocol op te stellen en leren u hoe u vroege signalen van stress bij een medewerker kunt herkennen. En wat u kunt doen om een sfeer te creëren waarin de problemen bespreekbaar zijn. Bent u op zoek naar een verzuimverzekering die u helpt ziekteverzuim te voorkomen? Neem dan contact op met ons kantoor.