Traditioneel heeft DSW kort na Prinsjesdag als eerste zorgverzekeraar bekend gemaakt hoe hoog de premie van de basisverzekering in 2023 zal zijn. Die gaat met € 9,75 omhoog en bedraagt volgend jaar € 137,50 per verzekerde per maand.

Daarmee is de prijsstijging hoger dan de rekenmeesters in Den Haag hadden verwacht. Die voorspelden vorige week nog een verhoging van € 8,30 per maand. De nieuwe premies van aanvullende verzekeringen zijn nog niet bekend.

Hogere kosten
Volgens DSW zou de premie eigenlijk nog twee euro per maand per verzekering hoger moeten zijn om de extra kosten op te vangen. Die komen grotendeels voort uit de hogere salarissen van zorgmedewerkers en de stijging van de algemene kosten.

Reserves
De verzekeraar legt die twee euro nu zelf bij en put daarvoor uit de eigen reserves. De afgelopen jaren gebeurde dit ook maar waren de bedragen hoger. Dit jaar laten de reserves het echter niet toe om de premiestijging verder te dempen.

Goede richtlijn
Uit de recente geschiedenis blijkt dat de premiestijging van DSW een goede richtlijn is om te voorspellen wat de premies van andere zorgverzekeraars zullen doen. Dat geldt in het bijzonder voor grote verzekeraars als Zilveren Kruis (Achmea), VGZ, CZ en Menzis.

Zorgtoeslag
Huishoudens met een lager inkomen worden gecompenseerd door de overheid. Op Prinsjesdag is bekend gemaakt dat de zorgtoeslag volgend jaar flink omhoog gaat. In 2023 is de maximale zorgtoeslag voor een eenpersoonshuishouden € 1.850 (2022: € 1.336) en voor gezinnen € 3.166 (2022: € 2.553).

Meer informatie
Heeft u vragen over dit bericht? Neem dan gerust even contact met ons op.