In het pensioenakkoord is bedongen dat zzp’ers verplicht een arbeidsongeschiktheidsverzekering moeten afsluiten. Maar kennelijk blijft het daar niet bij. Bepaalde partijen willen ook een verplichte pensioenregeling voor zzp’ers. Die zien dat niet zo zitten.

Zzp’ers zijn zelf verantwoordelijk voor hun inkomsten in elke fase van hun leven en willen zelf bepalen hoe ze voor hun pensioen zorgen. Omdat hun situatie zo verschilt van mensen in loondienst, willen ze geen algemene voorziening waar zij in hun specifieke situatie niet zoveel aan hebben. Liever kiezen ze voor een regeling die bij hen past of voor een mix aan voorzieningen, zoals:

Sparen.Het voordeel van sparen is dat het geld vrij opneembaar is en dus ook voor iets anders gebruikt kan worden. Maar dat is dan ook direct het nadeel. Als u een verbouwing of een sabbatical met uw spaargeld betaalt, blijft er minder over voor uw pensioen. Een ander nadeel is dat het vermogen amper aangroeit vanwege de lage rente. Bij een bedrag boven de 100.000 euro moet u zelfs betalen voor uw spaargeld. Uw reserve wordt dus relatief minder waard in de loop van de tijd. Toch kiest nog 17% van de zzp’ers voor deze vorm van pensioenopbouw.

Lijfrente en banksparen. U legt maandelijks een bedrag in en bouwt zo geleidelijk een kapitaal op. Aan het eind van de looptijd zet u dat om in maandelijks uitkeringen. Met een lijfrente kunt u kiezen voor een bepaalde uitkeringsperiode of een levenslange. Maar het opgebouwde kapitaal valt toe aan de verzekeraar als u overlijdt. Uw nabestaanden ontvangen niets, tenzij u daarvoor een bepaalde regeling treft. Aan banksparen zijn voorwaarden verbonden aan de ingangsdatum, de hoogte van de uitkeringen en de lengte van de uitkeringsfase. Overlijdt u dan hebben uw nabestaanden recht op het restbedrag. De inleg of premie voor lijfrente en banksparen is fiscaal aftrekbaar. De uitkeringen zijn belast. Voor lijfrente kiest 29% van de zzp’ers, voor banksparen 20%.

Fiscale Oudedagsreserve. U mag jaarlijks een deel van de winst reserveren voor uw oudedagsvoorziening en betaalt over dat bedrag geen belasting. Stopt uw onderneming, dan worden de gereserveerde bedragen bij uw winst opgeteld en rekent de fiscus met u af. U bent niet verplicht het geld daadwerkelijk opzij te zetten en dat is ook het addertje onder het gras. Op de korte termijn heeft u een belastingvoordeel, maar aan het eind moet u bloeden. Terwijl u daarvoor geen geld opzij heeft gezet. Van de zzp’ers die pensioen opbouwen, doet 26% dat via de FOR.

Vastgoed. Heeft u een eigen woning die hypotheekvrij is als u met pensioen gaat? Dan heeft u een mooie spaarpot om uw AOW mee aan te vullen. U kunt over het geld beschikken als u het huis verkoopt of als u een overwaardehypotheek afsluit. Heeft u ander vastgoed gekocht? Dan heeft u misschien opbrengsten uit verhuur en profiteert u van waardestijging. Winstgevend dus, maar niet iedereen kan zomaar panden opkopen. 18% van de zzp’ers zorgt via vastgoed voor zijn pensioen.

Helft zzp’ers bouwt geen pensioen op
Uit een onderzoek blijkt dat bijna driekwart van de zzp’ers niets ziet in de plannen voor een verplicht pensioen. Ze nemen liever zelf de verantwoordelijkheid voor hun pensioeninkomsten. Toch doet de helft van de ondernemers dat niet. Argumenten? Ik heb er (nog) geen geld voor, ik heb het niet nodig en ik vertrouw pensioenuitvoerders niet.

Is pensioen een ver-van-mijn-bed-show voor u? Neem dan contact op voor een gesprek over inkomenszekerheid. Wij analyseren uw financiële situatie na uw pensionering, bespreken met u of dat verbeterd moet worden en zoeken uit welke betaalbare regelingen bij u passen. Wacht niet te lang. Hoe eerder u iets regelt hoe voordeliger u uit bent en hoe meer u opbouwt.